MAGAZYNY ENERGII

są brakującym elementem systemu elektroenergetycznego.  Dzięki nim możemy zapewnić stabilne i nieprzerwane dostawy czystej i taniej energii. Niestabilność odnawialnych źródeł energii utrudnia bowiem dziś pracę sieci elektroenergetycznych, zwiększając koszty dla użytkowników systemu. Odpowiedzią na te problemy może być wykorzystanie magazynów np. do świadczenia usług systemowych. Chodzi m.in. o bilansowanie systemu. Energia magazynowania w dolinie zapotrzebowania nocą mogłaby być wykorzystana w szczycie.

Inwestycja w magazyn może wręcz stanowić tańszą alternatywą dla budowy nowego źródła wytwarzania czy kosztownej rozbudowy w sieci. Własny układ magazynowania energii pozwala na uniezależnienie się od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej i jej operatora, zaś motywacje do instalowania magazynów przy obiektach mogą mieć charakter techniczny oraz ekonomiczny. Między innymi:

W rozwiązaniach hybrydowych magazyn energii zabezpiecza przed skutkami braku zasilania a dodatkowo optymalizuje zużycie energii z instalacji fotowoltaicznej

Poprawa pewności

PEWNOŚĆ ZASILANIA

 
wyższa jakość

WYŻSZA JAKOŚĆ ZASILANIA

dodatkowy przychód

DODATKOWE ŻRÓDŁO PRZYCHODU